HÖSTEN 2001

 

Välkommen på diskussions och planeringsträff!

 

6 november, klockan 18.00

 

Religionsvetenskapliga institutionen, Lennart Torstenssonsgatan 11

 

Vi träffas klockan 18.00 för att gemensamt diskutera den rådande situationen i Afghanistan. Intressanta frågeställningar att ta upp är: Var/är det rätt av USA att bomba Afghanistan? Är USA ett kristet land? Hur kan man utifrån ett kristet perspektiv bemöta terrorism? Är vi svenskar åskådare eller deltagare till det som händer?

 

Ju fler som dyker upp desto mindre ensidig kan diskussionen bli!

 

Efteråt försonas vi under än mer angenäma former på ett närbeläget vattenhål, där vi också planerar Kontextuell Teologis fortsatta existens och vårprogram!

 

Mycket välkommen!

(Även du som inte har religion som huvudämne!)

 

 

 

 

 

 


För mer information om IKT:s arbete, tips, idéer, kontakta ylva.larsson@svenskakyrkan.se

eller ulf.borelius@swipnet.se eller birgitta.westlin@natverkstan.net

Har du tankar ideer eller förslag om IKT eller denna sida hör gärna av dig till Robin Zieseniss

 


Kontextuell Teologi i Göteborg riktar sig till alla intresserade. Vi eftersträvar hela tiden en teologisk reflexion av den verklighet som kommer oss till del, via diskussioner kring olika teman. Alla kan sedan delta i diskussionerna och reflexionerna i kraft av sin egen erfarenhet.


Om någon vill ha information via epost vore detta bra. Eposta i så fall adressen! På vår hemsida finns alltid programmet, där också eventuella ändringar kommer att uppmärksammas. Blir något inställt hoppas vi kunna lägga ut informationen så sent som samma dag - något för långväga intresserade?


 

Kontextuell Teologi i Göteborg samarbetar också med Kristna Fredsrörelsen i Göteborg. Om det är något du undrar över eller om du vill bli medlem i Kristna Freds så går det bra att skicka ett brev till: Fredrik Ivarsson

Kristna Fredsrörelsen har annars adress: Kristna Fredsrörelsen, Box 1768, 111 87 Stockholm. Telefon: 08-453 68 40. Fax: 08-453 68 29 Postgiro: 1 37 81 - 0 E-Post: kristna.freds@ekuc.se

Titta också på hemsidan för Kristna Fredsrörelsen!

Och titta i synnerhet på lokala Kristna Fredsrörelsens hemsida i Göteborg!

Missa inte heller informationen om årsmötet i Göteborg!

 


 

Länkar:

 

Institutet för Kontextuell Teologi i Lund

Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsens hemsida i Göteborg

 


Övrigt

 

Tips, tankar och idéer inför hösten mottages tacksamt!

 


Tidigare program:

 

VÅREN 2001

 

Religion och internet

Göran Larsson, FD i religionsvetenskap

2 april 2001 · Kl 18.00

 

Hopp för de fattigaste? -

Några reflektioner kring dalitteologin

Gudmar Aneer, docent i religionsvetenskap

7 maj 2001 · Kl 18.00

 

"Is there anybody out there?" -

Hur kan rockmusiken inspirera

och förnya gudstjänsten?

Cecilia Nyholm, präst

28 maj 2001 · Kl 18.00

 

Plats vid samtliga tillfällen är:

Institutionen för Religionsvetenskap, Lennart Torstenssonsgatan 11, sal J111

 

Förra våren:

2000

 

Teologi, Tro och Civil olydnad

 

Annika Spalde berättar om erfarenheten av arbete med

Plogbills rörelsen i bl.a. Sverige och England.

 

Plats: Institutionen för Religionsvetenskap,

Lennart Torstenssonsgatan 11, sal J111

 

25 april 2000 · Kl 19.00

 

Öl och snacks till självkostnads pris.

 

 

Skuldavskrivnings kampanjen Jubel 2000

 

Annika Larsson, vice ordförande i IKT Lund, berättar om

toppmötet i Köln och överlämnandet av nästan

18 000 000 namnunderskrifter till världens ledare.

Vad händer nu? Hur går vi vidare?

 

Plats: Institutionen för Religionsvetenskap,

Lennart Torstenssonsgatan 11, sal J111

 

9 maj 2000 · Kl 19.00

 

Öl och snacks till självkostnads pris.

Förra hösten 1999

 

"Ett värdigt liv"

 

Den kristnes sociala engagemang

- ett samtal utifrån den katolske teologen Edward Schillebeeckx. En inledning av universitets lektor Bo Claesson.

Respondent: Doktorand Ulf Borelius

Plats: Kristus Konungen (Katolska kyrkan vid Heden)

September måndag 27/9 kl. 18.00

 

Funktionshinder. SLUT.

En inledning av diakonerna Maria Särehag och Lena Mellbratt/Stenman

Respondenter: Micael Larsson och Uno Hallgren diakoner från Oscar Fredriks församling, båda med erfarenheter från fång- respektive psykiatrivården

Plats: Oscar Fredriks församlingshem

Oktober torsdag 14/10 kl. 18.00

 

Att gömma flyktingar, - Erfarenheter från en församling

En inledning av Brigitta Claesson och Daniel Sandén

Respondent: Diakon Milvi Olander från Domkyrkan

Plats: Domkyrkan/Gustavigården

November måndag 22/11 kl.18.00

 

 

våren 1999

 

Teologins uppgift och ärende i vårt samhälle

Marika Palmdahl - komminister i Brämaregårdens församling och

Arne Claesson - f.d. kyrkoherde i Högsbo församling inleder ett samtal över temat!

Plats: Oskar Fredriks kyrka, Församlingshemmet

23 februari 1999 · Kl 18.00

 

Storstadsteologin

- vart tar människan vägen?

Conny Brandell - präst inom psykiatrin i Göteborg inleder ett samtal över temat!

Plats: Brämaregårdens kyrka, Församlingshemmet

23 mars 1999 · Kl 18.00

 

Teologi i ett mångkulturellt samhälle

- Vad lärde vi oss om religionsdialog

i samband med branden?

Ulf Sjögren - präst i Göteborg och arbetar med religionsdialog inleder!

Plats: Brämaregårdens kyrka, Församlingshemmet

20 april 1999 · Kl 18.00

 

Vi samtalar om bibelanvändningen inom den kontextuella teologin

Plats: Institutionen för Religionsvetenskap, Lennart Torstenssonsgatan 11

18 maj 1999 · Kl 18.00

  

Questions about this page: mail to Robin Zieseniss