STIFTSBLADET HT -98

-informationsorgan för Göteborgs stiftsgrupp-

Vad är detta undrar du kanske..

Vi är f.d. Göteborgs Teologgrupp som sedan i våras bytt namn. Det kändes som att andra profiler stängdes ute i och med namnet och det är inte meningen. Vad vi gör är att träffas varannan måndag i Gustavigården, Kyrkogatan 28 (ligger granne med Domkyrkan) kl. 17.00. Det börjar med att vi fikar tillsammans och vid 17.30 börjar kvällens program. Det är ibland inbjudna gäster som talar om ett intressant ämne och ibland har vi samtalskvällar över ett aktuellt ämne. Fram för förslag!

Höstens program ser ut så här (med reservation för ev. ändringar)

7/9 Bönen. Vi inleder hösten med att fira mässa tillsammans i Domkyrkan (norra kapellet) under ledning av vår kaplan Agneta Glemme, kl. 17:00. Därefter går vi över till K2R och får litet fika. Alex introducerar oss i tidegärden, därefter leder Agneta samtal om bönelivet och den frimodighet som behövs för ett rikt böneliv.

21/9 Ecce Homo. Kjell Ove Nilsson, teol.dir. vid Sveriges Kristna Råd, samt Lars Gårdfeldt, komminister, samtalar kring utställningen i Uppsala Domkyrka. Observera tiden: 19:00.

5/10 Profilmöte en utmärkt kväll att lära känna varandra. Det skall bli spännande och roligt att blanda blivande kyrkoarbetare. Det är ett bra tillfälle att fråga om varandras utbildningar och vad som de olika "facken" står för.

19/10 Yrkesinspektionen Björn Wall har med sina 23 år inom denna statliga myndighet erfarenhet av konflikter och dess lösningar inom SvK. Han tar upp återkommande konfliktmönster, dubbla ansvarslinjen m.m.

2/11 Guldfisken är i glaskålen Besök från AA (Anonyma Alkoholister)

16/11 Kyrka i minoritet Ulf Sjögren, präst och stiftskonsulent, med erfarenhet av kyrkligt arbete både i Hjällbo och Sydafrika, talar om segregering och apartheid.

30/11 Lag - evangelium Fredrik Ivarsson, präst, talar om plogbillsrörelsen. Vad får den civila olydnaden för konsekvenser? Vad är rätt och vad är fel?

7/12 Biskopen Vi får besök av Lars Eckerdal. Observera tiden: 19.00

14/12 Jubel 2000 Gustaf Wegerif berättar om innebörden i arrangemangen inför millennieskiftet.

Hjärtligt välkomna! önskar vi ensamma teologer, genom styrelsen, Maria Flink (ordf.),Robin Zieseniss(v ordf.), Heléne Dahlgren(kassör), Alexander Niitsoo(sekr.),Evamaria Lundh(ledamot),Yvonne Aronsson(ledamot), Manilla Bergström(ledamot).

Är det något du undrar över, ring Heléne tel. 40 34 12 eller Robin 12 08 05