Under våren träffas vi varannan vecka, med början vecka 3.
Träffarna blir i vår på tisdagar och åter på K2R.

Den 22/2 kommer rektorn på "pastis" i Lund - Roland Persson till Göteborg. Då finns det tillfälle att ställa frågor om sådant som du undrat över!
 
Tid: 22/2 1999 Klockan12-13
Plats: Institutionen för religionsvetenskap, Lennart Torstenssonsgatan 11 Sal: J111
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill tillbaka till Göteborgs stiftsgrupps hemsida!